MEDITACIJA 15. ČAKER

MEDITACIJA JE SEDAJ NA VOLJO TUDI KOT POSNETEK (mp3)

V zadnjih treh mesecih izredno hitrega leta 2021 smo bili povabljeni k temu, da stopimo na hitro cesto rasti in samorazvoja ter k temu, da si zase in človeštvo zastavimo najvišje cilje. Pritiski 3D sveta kontrole in nadzora so močni. Naša Aria – 5D zemlja – nas vabi k temu, da ji zaupamo ter da skupaj položimo temelje zlate dobe. Avgusta 2021 se je odprl dodaten portal, ki je omogočil množično aktivacijo 15. čaker. Ne gre za nove čakre, saj so bile zmeraj tam in veliko ljudi je z njimi delalo že prej. Nov je le način njihovega delovanja na poti dviga na višje vibracije delovanja. Aktivacija 15. čaker bo omogočila sprejem večje količine novih frekvenc svetlobe in integracije le te v naš fizični obstoj. Aktivacija dodatnih čaker prinaša jasnejšo sliko in razločevanje med iluzijo in božansko resnico, kar bo lahko za določene ljudi sicer stresno, a je nujno potrebno. Predvsem pa se bomo v tej meditaciji odklapljali od 3D matrike delovanja. To je bistven korak, ki ga moramo storiti na poti tranzicije iz informacijske v intuitivno dobo, iz družbe, ki temelji na strahu, v družbo, ki temelji na kreativnosti in obilju za vse. Potekala bo tudi aktivacija inteligence srca in večjega zavedanja enosti. Povedano drugače, iz zavesti ločenosti in odločitev spodbujenih iz polja ega bomo lažje delovali iz polja  ljubezni.

MEDITACIJA SEDMIH SONC

MEDITACIJA JE SEDAJ NA VOLJO TUDI KOT POSNETEK (mp3)

Do 21. decembra 2020 smo vibracije vstajenja prejemali iz Heliosa, ki je sonce za našim soncem in mu rečemo tudi veliko centralno sonce. To naj bi nadzoroval nadangel Metatron. Od konca lanskega leta prejemamo svetlobo 7. sonc, ki jim pravijo tudi duhovna sonca tega univerzuma. Kaj se ob povečanih količinah višjevibracijske svetlobe dogaja s telesom, z nami? Ta svetloba nas ima moč katapultirati v čisto novo valovno dolžino energije v kratkem času. To je tako kot če imate zatemnjene luči in jih nato prižgete do konca na polno. Soba naenkrat postane zelo svetla, kajne? Energija teh 7. sonc bo dodana temu, kar smo navajeni. Od energije enega sonca, do takojšnjeha prehoda na energijo sedmih sonc, je velik korak. Če ste do sedaj doživljali neudobje v svojem življenju, ali pa večje neudobje kot doslej, veste, da se lušči to, kar ne spada več v višje dimenzije. Če se s čemerkoli še borite, naprimer finančno, in je tega zmeraj manj, zmeraj manj, je to samo zato, ker vas vaša duša pelje na pravo pot, tja, kjer si želite na dušni ravni biti. Če se spomnite, že od pomladi 2020 pišem v intuitivnih napovedih, da se duša želi izraziti, če mi želimo ali ne. Na drugi strani pa prihaja tudi do tega, da se ljudje pričenjajo bolj združevati kot prej. Zavest pomena skupnosti in sodelovanja se dviguje. Svetloba, ki prihaja, bo na plano prinesla še več stvari, ki se jih ne zavedamo. Dobrih in slabih. Zato bodo ljudje postavljali še več vprašanj, več bodo želeli vedeti o tem. Z energijo 7. sonc boste lažje soustvarjali harmonijo, ki jo sedaj najbolj potrebujemo.

MEDITACIJA 12 ČAKER VSTAJENJA IN POSTAVITEV 5D TELESA

MEDITACIJA JE SEDAJ NA VOLJO TUDI KOT POSNETEK (mp3)

Z meditacijo 12 čaker bomo uravnali delovanje čaker, jih napolnili z energijo ter namenom delovanja v polnem potencialu. Postavili bomo tudi pedimenzionalno svetlobno telo in odpri pretok z višjimi vidiki svojega bivanja, potenciali in intuitivnimi darovi. S polno delujočim sistemom 12. čaker aktiviramo unikatne darove in talente ter vstopimo v pretok z višjevibracijskimi načini življenja. Čakre so neposredno povezane z delovanjem DNK. Znanstvenik so med drugim ugotovili, da ostali deli DNK niso zakrneli, ampak, da so samo neaktivirani ter da ima neaktivni del DNK tudi svojo vlogo. V zlati dobi zlate Atlantide naj bi imeli vsi polno delujoč sistem 12. čaker, preko katerega so lahko vplivali na 12 vijačnic svoje DNK. Tako so lahko v celoti uporabljali svoje duhovne in intuitivne darove. S tem, ko se je energija te zlate dobe razgradila, je bilo pet čaker izklopljenih. Razgradila se je tudi petdimenzionalna merkava. To je energijska šestkraka zvezda, ki obkroža auro in vsebuje originalni načrt ter svetlobno telo. Naše svetlobno telo vsebuje vso svetlobo in modrost, ki smo jo pridobili na potovanjih naše duše. Gre za fizično manifestacije našega višjega jaza. Petdimenzionalna merkava bo nadomestila tridimenzionalno merkavo in tako bo tudi ostalih sedem čaker začelo delovati na višji frekvenci.