Holistični trening za izvajanje protokola prestrukturiranja čaker in revitalizacije energijskega sistema ter transformacijo vpliva mRNA cepiva na energijski sistem

(za osebno rabo & certificiran program za izvanje protokola na drugih)

MODUL 4

1. Barvne sfere

2. Demonstracija dela z barvnimi sferami

3. Vprašanja in odgovori (prihaja)

4. Študija primera

MODUL 4

Delo z barvnimi sferami – UVOD