Holistični trening za izvajanje protokola prestrukturiranja čaker in revitalizacije energijskega sistema ter transformacijo vpliva mRNA cepiva na energijski sistem

(za osebno rabo & certificiran program za izvanje protokola na drugih)

MODUL 5

Pregled celotnega protokola

Spodaj je še pdf dokument s koraki izvedbe celotnega protokola

celoten protokol HTIPPCRESceloten protokol HTIPPCRES