Holistični trening za izvajanje protokola prestrukturiranja čaker in revitalizacije energijskega sistema ter transformacijo vpliva mRNA cepiva na energijski sistem

(za osebno rabo & certificiran program za izvanje protokola na drugih)

MODUL 5

Študija primera izvedbe protokola Zlatega Fenixa

Na spodnji povezavi si lahko naložite wordow dokument za izvedbo študije primera.

ŠTUDIJA PRIMERAŠTUDIJA PRIMERA